Professorat

Amb la finalitat de promoure la mobilitat internacional, el Programa MIF ha convocat ajuts per a professorat universitari per dur a terme estades de curta durada en universitats, centres de recerca i/o centres d’educació bàsica de fora de l’Estat espanyol, amb la finalitat d’estudiar iniciatives, experiències o innovacions en la formació inicial de mestres d’educació infantil i primària que ajudin a millorar el model formatiu d’aquests graus de les universitats catalanes que participen en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres.

Jornades
Mapa Ajuts 2014
Projectes 2014
Mapa Ajuts 2015
Projectes 2015

Estudiants

Ajuts a estudians universitaris dels grups pilot del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

Documentació