Docs MIF

Documents elaborats per grups de treball del Programa MIF. Alguns d’aquests documents estan en fase de debat.