La Prova d’Aptitud Personal per l’accés als graus d’Educació Infantil i Educació Primària a TV3

La PAP va ser focus d’atenció el passat 30 de març al Telenotícies migdia. El programa va fer notícia de la prova d’aptitud que els estudiants hauran de passar per accedir als estudis d’educació infantil i d’educació primària. Les estudiants entrevistades creuen que és necessària i que ajudarà a millorar el prestigi, tot i que afegirien una entrevista per avaluar la competència comunicativa i la personalitat del futur estudiant.

La prova es realitzarà el dissabte 17 de juny.