Mireia Tintoré, coordinadora d’un projecte ARMIF, publica un capítol d’un llibre amb els resultats de la recerca

Mireia Tintoré publica capítol d’un llibre amb els resultats del projecte ARMIF “Investigar i Emprendre: Dues competències per millorar la qualitat en la formació inicial dels mestres”.

La publicació, que porta per títol Mejorar la formación inicial del profesorado para la mejora de la escuela, presenta els objectius, la metodologia i els resultats de la investigació. L’aplicació de les activitats plantejades ha permès observar una millora de les competències científiques i emprenedores dels futurs professors d’infantil i primària, així com l’increment de la relació universitat-escola.