Es publica la resolució per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts MOBMIF 2017

El 16 de gener va ser publicada la resolució per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts de mobilitat internacional per a professorat universitari en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MOB-MIF).

Aquest ajut està adreçat al professorat universitari vinculat en docència o gestió a les titulacions dels graus d’educació infantil i d’educació primària de les universitats que formen part del Programa.

Les estades podran tenir una durada de dues setmanes o, en cas excepcional, de quatre setmanes. L’ajut inclou despeses de manutenció (850€ per a estades de dues setmanes i 1.500€ per quatre setmanes) i de desplaçament (500€ per estades a Europa i 800€ per a la resta del món).

Les sol·licituds que es presentin han d’incidir en algun dels àmbits següents, definits com a prioritaris pel Consell de Coordinació del Programa de millora i innovació en la formació de mestres:

  • Centres formadors i formació en alternança.
  • Enfocament globalitzat del currículum i avaluació per competències bàsiques.
  • Competència digital docent.
  • Enfocament plurilingüe i acolliment lingüístic.
  • Identitat, formació i desenvolupament professional del docent.
  • Competència investigadora i habilitats de recerca dels mestres per a la millora de la pràctica i la innovació docent.
  • Educació inclusiva i sistema inclusiu.
  • Gestió creativa a l’aula i al centre.

La sol·licitud consta de dues parts: formulari i annex al formulari. Una vegada emplenat, adjuntats i validats, s’han d’enviar telemàticament. També s’haurà de presentar en format paper, degudament signat al registre de l’AGAUR. El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 16 de gener fins el 14 de febrer de 2018.