Presentació

En virtut d’un acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 6 de maig del 2013, s’estableix la creació del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF), que serà coordinat pel professor Dr. Miquel Martínez, per acord de 27 de setembre de 2013.

El 6 de novembre de 2013 se signa el conveni de posada en marxa del Programa per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca (Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya) i de nou universitats catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Ramón Llull, Universitat de Vic, Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya). El 19 de desembre de 2014 s’hi incorpora la Universitat Abat Oliba.