Programa seminari «Model formatiu»

Millora de la formació per a la docència. Reflexions i propostes

Versió de juny de 2017