Estudiants

Ajuts a estudiants universitaris dels grups pilot del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

Documentació

Professorat

Amb la finalitat de promoure la mobilitat internacional, el Programa MIF ha convocat ajuts per a professorat universitari per dur a terme estades de curta durada en universitats, centres de recerca i/o centres d’educació bàsica de fora de l’Estat espanyol, amb la finalitat d’estudiar iniciatives, experiències o innovacions en la formació inicial de mestres d’educació infantil i primària que ajudin a millorar el model formatiu d’aquests graus de les universitats catalanes que participen en el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres.

Mapa Ajuts 2014
Projectes 2014
Mapa Ajuts 2015
Projectes 2015