Amb ulls de mestre: aprendre Psicologia fent recerca

Resum: L’objectiu d’aquest projectes és facilitar l’aprenentatge de les nocions científiques que aborden les assignatures de Psicologia adreçades a la formació de mestres, alhora que s’afavoreix el desenvolupament de competències que permeten desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom, i la posada en pràctica de propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.

Investigadora principal: Ibis Marlene Alvarez Valdivia

Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona