Anàlisi de la competència lingüística (parlar i escoltar) de mestres i estudiants de dues universitats catalanes i propostes de millora per als graus de mestre d’educació infantil i primària a través de la metodologia conversacional i el treball col•laboratiu

Resum: Aquest projecte té com a objectiu fonamental contribuir a la millora de la formació inicial dels mestres d’educació infantil i primària en relació amb la competència lingüística i comunicativa (parlar i escoltar).

Investigador principal: Marta Gràcia Garcia

Universitat: Universitat de Barcelona