Grup de treball sobre l’anglès en la formació inicial de mestres

El Grup de treball MIF d’anglès, format per representats de totes les universitats catalanes que imparteixen els Graus d’Educació Infantil (GEI) i Educació Primària (GEP), va rebre l’encàrrec d’elaborar un informe sobre la formació lingüística i didàctica que reben o han de rebre els futurs mestres.

L’informe podia incloure “criteris i orientacions lingüístiques, pedagògiques i organitzatives” en relació a un conjunt de temes relacionats amb la formació de docents d’infantil i primària. L’informe que el GTA presenta a data d’avui aborda les qüestions plantejades i adopta una orientació propositiva encaminada a l’acció.

Les persones que hi van participar van ser les següents:

Coordinació:

 • Cristina Escobar Urmeneta (UAB)

Secretaria:

 • Ana Marín (Programa MIF)

Membres:

 • Carme Armengol (UAB)
 • Montse Casanovas (UdL)
 • Isabel Civera (UB)
 • Edward Lockhart (URV)
 • Anna de Monserrat (URL)
 • Emilee Moore (UIC i UAB)
 • Carina Siqués (UdG)
 • Caterina Sugranyes (URL)
 • Anna Vallbona (UVic-UCC)

El grup es va tancar amb un seminari de treball i un document, que podeu consultar fent clic a les icones de la dreta.