Ajuts de recerca ARMIF 2017

La convocatòria 2017 marca un punt d’inflexió en els ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres. Aquesta convocatòria va dissenyar-se amb el propòsit que les millores s’integrin en els models formatius vigents i comportessin consolidació de pràctiques i/o innovacions. Per això, es va proposar que els equips de govern de les facultats s’impliquessin en la conveniència dels projectes i es comprometessin en la seva integració a la pràctica formadora a les facultats i en els canvis institucionals que poguessin comportar.