Grup de treball sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior

Amb la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i la posada en marxa dels nous graus universitaris, el Programa MIF va posar en marxa un grup de treball per estudiar les implicacions acadèmiques i organitzatives d’aquest nou marc.

En concret, el grup està elaborant un mapa actual de les tituacions, per reflectir els canvis dels plans d’estudis de diplomatura a grau i recollir les innovacions de cada universitat (dobles titulacions, alternança, bilingüisme, projectes, experiències, etc.)

El grup està format per les persones següents:

  • Lluis Marques (Universitat Rovira i Virgili), com a coordinador
  • Isabel del Arco (Universitat de Lleida)
  • Carme Balaguer (Universitat Internacional de Catalunya)
  • Montserrat Calbó (Universitat de Girona)
  • Marta Capllonch (Universitat de Barcelona)
  • Josep Gallifa Roca (Universitat Ramon Llull)
  • Aitor Gómez Gonzalez (Universitat Rovira i Virgili)
  • Fàbia Morales Vives (Universitat Rovira i Virgili)
  • Olga Pedragosa (Universitat de Vic)
  • Antoni Santisteban (Universitat Autònoma de Barcelona)