Gestions Creatives

QUÈ?

Des de la Facultat d’ Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la Universitat de Lleida s’està impulsant una modalitat de formació inicial de mestres en GESTIONS CREATIVES, un projecte d’innovació docent en el marc del programa per a l’impuls del prestigi acadèmic i social de la UdL. Aquest projecte inclou totes les matèries del pla d’estudis del Grau de Mestre d’Educació Infantil i implica la majoria del professorat que imparteix docència en aquest grau.

PER QUÈ?

Entenem que la realitat educativa està en procés d’anar redefinint les seves geografies. Els darrers avenços de la pedagogia, la psicologia, la neurociència i les disciplines conceptuals, han comportat que cada cop hi hagi més escoles que es plantegin transformar profundament metodologies, organitzacions i arquitectures. El grau d’educació infantil en GESTIONS CREATIVES pretén oferir una formació que doni resposta a aquest nou escenari en constant ®evolució.

GESTIONS CREATIVES és un projecte que es defineix des de tres objectius: potenciar l’autogestió per tal d’incidir en els processos de producció del coneixement que condueixen a l’apoderament personal i professional; desenvolupar la creativitat per tal de donar resposta a l’educació del segle XXI; i fomentar la relació universitat-entorn des del concepte d’intel·ligències col·lectives. Pretenem, per tant, formar professionals de l’educació creatius, compromesos amb la comunitat i implicats en la gestió del seu aprenentatge.

COM?

GESTIONS CREATIVES pretén trencar esquemes a nivell de docència universitària i planteja una arquitectura de docència basada en projectes i espais de coworking entesos com a laboratoris d’aprenentatge permanent.

Pepa Valls (Coord.)

Dpt. Pedagogia i Psicologia
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Universitat de Lleida (UdL)