El Màster en formació de mestres d’educació primària del Institut d’Educació de la Trinity College Dublín

Dins del marc del programa MOBMIF 2015 es va realitzar una estada al Trinity College Dublin.

La formació de mestres a la Trinity College Dublin es fa per dues vies: mitjançant un grau d’educació primària amb una duració de 4 anys i 240 ECTS o mitjançant un Màster amb una duració de 2 anys i 120 ECTS.

El Màster es professionalitzador i ofereix una preparació sòlida per poder exercir la professió de mestre. El programa es centra en la pràctica docent i inclou una gran varietat d’activitats per desenvolupar les competències professionals de l`alumnat. Al mateix temps el programa te una dimensió acadèmica molt significativa basada en la recerca en educació i la innovació. El programa finalitza amb un projecte de recerca vinculat a la pràctica de les escoles.

Entre les assignatures hi ha: psicologia dels infants, educació inclusiva, teoria i pràctica de l’educació, didàctica de les especialitats, educació artística (art, drama i música) i pràcticum.

Més informació, cliqueu aquí.

Georgeta Ion

Departament de Pedagogia Aplicada, Àrea de Didàctica i Organització Educativa
Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona