Presentació d’iniciatives d’innovació educativa al Consell de Coordinació

En el Consell de Coordinació (CC) del dia 20 de gener s’han presentat quatre iniciatives d’innovació educativa que estan actualment en funcionament a Catalunya.

Després de l’inici de la sessió, el coordinador del Programa, Miquel Martínez, ha donat la paraula al Sr. Joan Domènech de la Xarxa 0-12, de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el Sr. Boris Mir i Sra. Marina Gay, de l’EscolaNova21, la Sra. Marta Comas, del programa Eines pel Canvi, del Consorci d’Educació de Barcelona i el Sr. Antoni  Llobet i Sra. Montserrat Payés, de la Xarxa de Competències Bàsiques, de la Generalitat de Catalunya. Els portaveus de les iniciatives han presentat els seus projectes i els objectius plantejats en un futur proper.

Coordinació del Programa MIF