Mestres de les escoles de Lleida participen en espais híbrids del Practicum I i II

2Els espais híbrids són espais de reflexió, seguiment i formació del Pràcticum per reforçar la vinculació entre els aprenentatges que es desenvolupen a la Universitat i a l’escola. La finalitat és que cadascun dels professors comparteixi els processos d’aprenentatge que estan desenvolupant amb els estudiants a les seves matèries per tal de programar les activitats que es plantejaran a la següent classe.

Es realitzen a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) i han participat 30 estudiants de 2n i 3r de Doble Grau en Educació Infantil i Primària, 3 tutors acadèmics, el personal de suport i 15 mestres dels centres on realitzaven les pràctiques voluntàries, tots involucrats en el projecte ARMIF “Un model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres: la història de vida/ relat autobiogràfic com a eix vertebrador en la millora de la professionalització docent”. Aquesta organització ha suposa1t una oportunitat per generar situacions d’aprenentatge on el diàleg és una condició indispensable pel coneixement, un instrument que implica una postura autocrítica i una preocupació cap a les pròpies pràctiques professionals. A més, són també una forma d’investigació alternativa que involucra la creació d’un espai on es reuneixen tot el professorat implicat en el projecte, per treballar col·laborativament i reflexionar sense jerarquies.

Montse Noria

Didàctica de la Llengua i la Literatura
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Universitat de Lleida