Rúbrica d’Avaluació de Competències Personals i Prosocials

El projecte de recerca Millora del perfil competencial personal, social i professional en els graus d’Educació Infantil i d’Educació primària a través d’un nou model dels pràcticums basat en el compromís social de l’alumnat amb la pràctica real, que portem a terme des de l’Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu, pretén aportar, des d’una perspectiva transversal, una millora significativa al model actual de pràcticums universitaris sobre el desenvolupament de les competències personals, prosocials i professionals dels estudiants; promovent la implicació i el compromís social dels futurs i les futures mestres, a través de la realització de projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS) en els pràcticums de quart curs d’Educació Infantil i d’Educació Primària. En aquesta convocatòria hem realitzat una Rúbrica, per tal d’analitzar un gruix de competències que considerem essencials a nivell personal i professional, que es pot consultar i fer servir en tota la comunitat educativa.

Les competències i habilitats personals i prosocials dels estudiants són centrals per a la formació docent i sovint són complexes d’avaluar en el marc de la formació universitària. Amb la intenció de promoure aquestes competències i la seva avaluació, l’Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu ha elaborat una rubríca d’avaluació per evidenciar el desenvolupament de les competències personals i prosocials per facilitar la reflexió d’alumnes, professors i mestres. Tant per a l’autoconeixement i l’autoavaluació dels estudiants en el seu procés i progrés d’aprenentatge (abans, durant i després de fer l’estada de pràctiques), com també per al seu seguiment i l’avaluació dels mestres i tutors de la universitat. La rúbrica ha estat utilitzada i valorada per estudiants d’infantil i primària així com també per mestres d’escola bressol, parvulari i primària durant el projecte. Tot i que les competències i habilitats personals i prosocials que avalua aquesta rúbrica són les indicades al Programa dels Graus de Mestres d’Educació Infantil i de Primària, es defineixen com a competències transversals per a les diverses professions dedicades a l’educació, el benestar i a la Salut; per tant, es pot fer servir també en altres àmbits.

Pots citar-lo així: París, G., Blanch, S, Comes, P., Edo, M., Estrada, J., Gimeno, X, Moron, M., Peire, T. (2017). Rúbrica d’autoavaluació de competències i habilitats personals i prosocials. Bellaterra: Dipòsit digital de documents de la UAB. Recuperat de https://ddd.uab.cat/record/169417

Gemma París

Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica
Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona