ApS i recerca formativa per al desenvolupament de competències transversals

Sota el títol de Desenvolupament de competències de recerca a través de la participació en projectes d’aprenentatge servei: del mestre reflexiu al mestre que investiga s’està desenvolupant una recerca que té per objectiu estudiar les possibilitats que ofereixen les experiències pràctiques d’aprenentatge servei i la incorporació de la recerca formativa com a estratègia docent, en la formació inicial de mestres. Es considera que la confluència d’ambdues propostes pot esdevenir un context idoni per al desenvolupament de competències transversals com la capacitat de recerca i la responsabilitat en el procés d’aprenentatge dels mateixos estudiants, així com també la dimensió social, ètica i cívica dels futurs professionals de l’educació.

A nivell metodològic, la recerca s’emmarca en el codisseny entre estudiants, professors universitaris i mestres d’escola com una manera de potenciar la participació dels diferents agents educatius. A més, el codisseny permet superar nivells inicials de participació dels estudiants implicant-los en la presa de decisions i posterior aplicació i avaluació, fomentant així una participació en profunditat i iniciant processos actius de canvi i millora dissenyats pels propis estudiants.

El gràfic 1 mostra com s’ha dut a terme el procés de codisseny. En la primera fase de la recerca, a partir de l’experiència d’aprenentatge servei dels estudiants en diferents escoles, s’ha desenvolupat un procés de problematització de les situacions d’experiència, formulació de preguntes de recerca i valoració de la seva rellevància per a la formació i la millora educativa. En la segona fase, els estudiants parteixen dels interrogants identificats per a realitzar tasques de recerca a partir de les necessitats detectades i prioritzades per les escoles. Finalment, estudiants, mestres i professores analitzen i valoren els resultats aconseguits en relació als propis aprenentatges i la satisfacció de les necessitats.

Gràfic 1. Procés de codisseny desenvolupat

Un exemple dels projectes desenvolupats pels estudiants universitaris es mostra a continuació, en el següent tríptic elaborat per a la presentació dels treballs de recerca d’un grup d’estudiants de l’assignatura “Intervenció a l’aula d’Educació Infantil”, de primer curs del grau d’Educació Infantil de la Universitat de Barcelona durant el curs 2016-2017:

Gràfic 2. Tríptic de presentació dels projectes

Gràfic 2. Tríptic de presentació dels projectes

Durant el curs 2017-2018, una de les principals línies de treball és el disseny, validació i implementació d’un instrument que aprofundeixi en els nivells de desenvolupament de la competència de recerca des del seu nivell més inicial fins al seu domini. Aquest ha de servir per orientar la tasca docent i implicar als i les estudiants en el seu procés d’aprenentatge.

Montserrat Payà

Departament Teoria i Història de l’Educació
Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona

Equip de recerca:
Montserrat Payà, Ana Ayuste, Anna Escofet, Ana Belén Cano, Begoña Gros, Begoña Piqué, Laura Rubio, Marta Sabariego. Universitat de Barcelona.
Mariona Masgrau. Universitat de Girona.
Anna Comas. Escola La Maquinista, Barcelona.
Judit Naira Pérez. Escola Cor de Maria- Sabastida, Barcelona.
Maria Teresa Sansalvador Jover. Escola La Farigola de Vallcarca, Barcelona.
Catherine Bovill. University of Edinburgh, Escòcia.
Chantal Jouannet. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.