Les pràctiques curriculars: una oportunitat no sempre ben aprofitada

Sembla àmpliament acceptat que les pràctiques professionals constitueixen un element essencial en la formació de qualsevol professional, entre ells, els mestres. Aquestes pràctiques curriculars contribueixen no només al desenvolupament i consolidació de les competències professionals del futurs mestres, garantint així la qualitat del nostre sistema educatiu, sinó que també constitueixen una oportunitat única per revisar l’adequació dels plans d’estudis universitaris a la realitat escolar, per aportar “sang nova” a les escoles que permeti trencar la rutina i replantejar algunes de les seves pràctiques i per enfortir les relaciones entre escoles i universitats, contribuint a això que ara sembla estar de moda i que mai hauria haver deixat de ser-ho, com és la pràctica educativa basada en evidències.

En aquest sentit, des de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo.uab.cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la coordinació del prof. Joaquín Gairín, i en el marc del programa ARMIF, es va desenvolupar un petit estudi amb l’objectiu precisament d’analitzar l’impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre els estudiants i institucions implicades (https://goo.gl/NJw5rU). Gràcies a aquestes estudi s’ha pogut també aprofundir en la identificació dels factors que contribueixen a la millor adquisició de les competències professionals durant el període de pràctiques curriculars en els Graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària (https://goo.gl/nsDkpx).

Altres articles relacionats:

David Rodríguez-Gómez

Departament de Pedagogia Aplicada
Facultat de Ciències de l’Eduació
Universitat Autònoma de Barcelona