Membres del projecte ARMIF presenten una comunicació al Vth International Congress Word in Education, celebrat a la Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona) ens dies 25 i 26 de gener

El 25 i 26 de gener va celebrar-se a la Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona) el Vth International Congress Word in Education, que va reunir experts internacionals en educació, filòsofs de l’educació, psicòlegs, filòlegs, historiadors d’art i acadèmics del teatre al voltant del paper central de la paraula en el context educatiu (https://blogs.uao.es/congreso-palabra/).

Membres del projecte ARMIF,Anàlisi de la competència lingüística (parlar i escoltar) de mestres i estudiants de dues universitats catalanes i propostes de millora per als graus de mestre d’educació infantil i primària a través de la metodologia conversacional i el treball col·laboratiu liderat per la Dra Marta Gràcia, van presentar la comunicació titulada La competencia comunicativa y lingüística oral en la formación inicial de maestros: un estudio piloto, es van exposar resultats de l’estudi de casos en què han participat quatre docents
1

Concretament, es van presentar resultats relatius a l’avaluació de la competència oral amb dos instruments complementaris: l’EVALOE (Escala de Valoració de l’Ensenyament de la Llengua Oral) (Gràcia et al. 2005), adaptat al context universitari, i una rúbrica de valoració de la conversa argumentativa.

En aquest projecte participen dos estudiants del grau de Psicologia i tres estudiants de doctorat, esdevenint així un projecte amb una important dimensió formativa. Per aquest motiu, una part de la comunicació també va ser presentada per les mateixes estudiants de grau.2

La comunicació va tenir molt bona acollida i especialment es va destacar la importància de poder disposar d’instruments de registre i valoració dels progressos en la competència oral dels estudiants en tasques de discussió de grup classe i de treball en grups col·laboratius.

Marta Gràcia i M Josep Jarque

Dept Cognició, Desenv. i Psicologia de l’Educació
Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona