Grup de treball sobre competència digital del docent

El grup de treball sobre les competències digitals del docent estudia les necessites formatives dels mestres i el model idoni d’ensenyament i aprenentatge amb l’ús de les tecnologies digitals.

Va dur a terme un seminari de treball el juliol de 2016 a la Universitat Rovira i Virgili amb la participació de professorat universitari de totes les facultats de Catalunya i mestres d’escola (consulteu el programa).

El grup està en fase d’elaborar un document amb propostes i orientacions sobre la competència digital als estudis de mestre.

Els seus membres són els següents:

  • Mercè Gispert (Universitat Rovira i Virgili), com a coordinadora
  • Xavier Carrera (Universitat de Lleida)
  • Francesc Esteve (Universitat Rovira i Virgili)
  • Miquel Àngel Prats (Universitat Ramon Llull)