La competència digital docent

En l’actualitat, els docents no només han de tenir coneixement de les eines digitals, sinó també han de poder ajudar els i les alumnes a adquirir les competències necessàries per a esdevenir ciutadans autònoms. Amb aquesta finalitat, el Grup de Treball MIF Competència Digital Docent presenta, en aquest informe, una proposta d’accions per al desenvolupament de la Competència Digital Docent (CDD) a les universitats catalanes. Aquesta proposta està desplegada en cinc dimensions i vint-i-sis descriptors, declinats en indicadors de tres nivells d’assoliment, que configuren les competències específiques dels docents.