Millora de la formació inicial per a la docència. Reflexions i propostes

El document és fruit del treball dut a terme per un grup de persones expertes del Programa MIF per oferir suggeriments de millora del model de formació inicial de mestres. En particular, després d’un repàs inicial a les funcions de l’escola i del mestre, presenta una arquitectura modular per completar aquesta formació. El document proposa una formació universitària de 300 crèdits amb diferents itineraris d’entrada.

Una primera versió d’aquest document va ser enriquida amb les aportacions fetes en un seminari que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el 14 de desembre de 2016, en què van participar professorat de les facultats de totes les universitats que intervenen en la formació de docents, persones vinculades al Departament d’Ensenyament i a la Secretaria d’Universitats, i representants de col·lectius i associacions de mestres i professors. Fruit d’aquest seminari, es va redactar una segona versió del document, que el 9 de maig de 2017 va ser presentada i debatuda en una sessió de treball en què van intervenir representants dels altres grups de treball MIF i de l’associació Rella de mestres i professors jubilats.

Versió en català

Versión en español