Martínez Martín, Miquel (2016) “El professorat”, a Consell Escolar de Catalunya, Ara és demà. Debat sobre el futur de l’educació de Catalunya. Ponència 4

El document presenta propostes de futur per abordar les polítiques de professorat a Catalunya, en el marc del debat Ara és demà. La proposta aborda temes de formació, accés a la docència i carrera professional.