Musset, Pauline (2010) “Initial Teacher Education and Continuing Training Policies in a Comparative Perspective: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects”, OECD Education Working Papers, No. 48, OECD Publishing.

Aquest informe repassa les tendències actuals en formación inicial de professorat. També presenta una tipologia de models de formació i explica els avantatges i inconvenients de cada model. Així mateix, ofereix orientacions per a la presa de decisions en política de formació de professorat.