Investigar i Emprendre: Dues competències per millorar la qualitat en la formació inicial dels mestres

Resum: L’objectiu principal d’aquest projectes és el desenvolupament i l’avaluació d’estratègies que afavoreixen el treball de dos tipus de competències transversals: les competències científiques per afavorir l’esperit crític, de recerca i indagació; i les competències relacionades amb la innovació i la creativitat per afavorir l’emprenedoria.

Investigadora principal: Mireia Tintoré Espuny

Universitat:  Universitat Internacional de Catalunya