Gisbert, Mercè i Quintana, Jordi (2018) “Cultura popular i àmbit educatiu: La cultura popular en la formació dels educadors i educadores”, a Fòrum d’Educació i Cultura Popular. Recreació dels valors de la cultura popular a l’educació en xarxa amb la societat. Eix 4

El document presenta un recull de les aportacions de la cultura popular a la formació de mestres i analitza la seva presència als plans docents actuals de les universitats catalanes, així com la tipologia d’actes culturals.