Millora del coneixement i ús de les estratègies del discurs que promouen el desenvolupament de les habilitats cognitives superiors

Resum: Aquest projecte té el propòsit d’assolir canvis en el model formatiu de doble titulació en relació al disseny i l’aplicació d’instruments de seguiment i registre de la millora de la competència lingüística en català, castellà o anglès per part dels estudiants; Alhora, els seus objectius mantenen una estreta vinculació amb el desenvolupament i l’avaluació d’estratègies que afavoreixin el treball per competències, l’avaluació formativa i la recerca a l’aula.

Investigador principal: Montserrat Fons Esteve

Universitat: Universitat de Barcelona