Millora del perfil competencial personal, social i professional en els graus d’Educació Infantil i d’Educació primària a través d’un nou model dels pràcticums basat en el compromís social de l’alumnat amb la pràctica real

Resum: El projecte pretén aportar una millora significativa al model actual de pràcticums dels Graus de d’Educació Infantil i d’Educació Primària des d’una perspectiva transversal, sobre les competències prosocials i professionals, i la implicació i el compromís social dels futurs i les futures mestres.

Investigadora principal: Silvia Blanch Gelabert

Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona