Treball cooperatiu i formació en valors: l’experiència de l’Emília-Romanya

15/04/2018

/per Ana Marin

Coneixement del pla d’estudis i Treball de Fi de Grau

15/04/2018

/per Ana Marin

Programa de mentoratge del professors novell

14/04/2018

/per Ana Marin

Educació basada en la recerca pel desenvolupament de les competències professionals dels mestres. Estudi comparatiu Catalunya – Irlanda

14/04/2018

/per Ana Marin

Característiques de les evidències d’aprenentatge a la Universitat de Ciències Aplicades Niederrhein

14/04/2018

/per Ana Marin

Intercanvi i coneixement d’experiències educatives sobre aspectes d’innovació docent, lideratge pedagògic i metodologia didàctica

13/04/2018

/per Ana Marin

Docència i recerca en didàctica de la història i del patrimoni a la Universitat de Bologna

13/04/2018

/per Ana Marin

Models i espais de col·laboració entre la Universitat i l’Escola en la Millora i Innovació en la Formació Inicial de Mestres: la Fase Acadèmica de Pràctiques

13/04/2018

/per Ana Marin

Estudi comparatiu de les activitats d’Aprenentatge-Servei desenvolupades en el centre EIS de la LUMSA amb les desenvolupades en la Facultat d’Educació de la UIC

13/04/2018

/per Ana Marin

Vinculant teoria i pràctica: Aprenentatge servei i formació inicial de mestres

13/04/2018

/per Ana Marin

Anàlisi de les claus de l’èxit educatiu del sistema de formació de mestres a Finlàndia en base a l’estructura i model formatiu a la Universitat i la seva connexió amb les escoles

13/04/2018

/per Ana Marin

Desenvolupament del jo professional a través de les pràctiques d’alternança i l’aprenentatge experiencial en la formació de mestres

13/04/2018

/per Ana Marin
Carregar més