Grup de treball del model formatiu

Per encàrrec del Consell de Coordinació del Programa, es va posar en marxa un grup de treball per analitzar els reptes de la formació inicial i elaborar propostes globals de millora en l’estructura i el desenvolupament de la formació inicial.

Les persones que van participar en el grup de treball van ser les següents:

 • Francesc Codina (Universitat de Vic), com a coordinador.
 • Jaume Aguilar (Federació de Moviments de Renovació Pedagògica)
 • Jaume Ametller (Universitat de Girona)
 • Guillermo Bautista (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Josep Bonil (Universitat Autònoma de Barcelona; substituït per Joaquín Gairín)
 • Francesc Buscà (Universitat de Barcelona)
 • Miquel Martínez (Programa MIF)
 • Xavier Melgarejo (expert en el sistema educatiu de Finlàndia)
 • Montserrat Payés (Departament d’Ensenyament)
 • Enric Prats (Programa MIF)
 • Eva Tresserras (Universitat Internacional de Catalunya)
 • Ana Isabel Marín (Programa MIF), com a secretària.

El grup va cloure la seva activitat amb un document de treball sobre el model formatiu.

Versió en català

Versión en español