L’ARMIF coordinat per Teresa Mauri publica un article en el Journal of Education for Teaching

El projecte coordinat per Teresa Mauri “La reflexió conjunta en el pràcticum com a mecanisme de vinculació entre la universitat i l’escola” desenvolupat en el marc de la convocatòria ARMIF2014, torna a fer una altra publicació. Aquesta vegada, l’article es registra al Journal of Education for Teaching amb el títol “Patterns of interaction in the processes of joint reflection by student teachers”. Actualment està publicat online i es publicarà en paper el setembre de 2017.

En cas que pugui ser del teu interès, pots disposar del text sencer clicant a la referència:

Teresa Mauri, Marc Clarà, Rosa Colomina & Javier Onrubia (2017). “Patterns of interaction in the processes of joint reflection by student teachers”, Journal of Education for Teaching