Projecte ARMIF seleccionat com a bona pràctica d’innovació

A finals del passat mes de març l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i la Secretaria d’Universitats i Recerca van fer un recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats catalanes i el projecte ARMIF “Millora del perfil competencial personal, social i professional en els graus d’Educació Infantil i d’Educació primària a través d’un nou model dels pràcticums basat en el compromís social de l’alumnat amb la pràctica real” coordinat per la professora Sílvia Blanch va ser una dels seleccionats.

Es van escollir un total de 21 experiències que es varen presentar en el Congrés Internacional de la Docència Universitària i Innovació (CIDUI) a la Universitat Autònoma de Barcelona el passat juliol.