Aprendre el discurs de l’aula, Escola d’Estiu ICE-UB

El dimecres dia 6 de juliol es va presentar a l’escola d’estiu de l’ICE-UB el projecte ARMIF “Millora del coneixement i ús de les estratègies del discurs que promouen el desenvolupament de les habilitats cognitives superiors”. Es van interessar per aquest projecte una trentena de docents de diferents etapes educatives (educació infantil, primària i secundària).

“Com es construeix coneixement a través de les converses? Com es desenvolupa una conversa amb grups internivells? Com es respecten les subjectivitats  i s’amplien els punts de vista?”

En aquesta sessió, a partir d’una experiència duta a terme en un grup de d’infants de diferents edats d’educació infantil de l’escola La Popa de Castellcir, es van exposar algunes respostes a aquestes preguntes que són les que guien aquest projecte.

Montserrat Fons

Dept Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.
Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona