Membres del projecte ARMIF “Millora del coneixement i ús de les estratègies del discurs que promouen el desenvolupament de les habilitats cognitives superiors” presenten comunicació en el VI Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa

Sin títuloIsabel Civera i Roser Codina, investigadores del projecte ARMIF “Millora del coneixement i ús de les estratègies del discurs que promouen el desenvolupament de les habilitats cognitives superiors” van presentar la comunicació “La utilización de las narrativas visuales para estudiar la evolución de las creencias de los futuros maestros” al VI Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa celebrat a Bilbao els dies 28, 29 i 30 de juny del 2017.

Aquesta comunicació s’emmarca en l’objectiu general de formar els alumnes de la Doble Titulació de Mestre de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona en el gènere discursiu que és propi de l’aula, i incidir en el paper de la interacció en els processos d’aprenentatge. Es mostren els resultats de la comparació de l’anàlisi de dues tasques realitzades en dos moments diferents del projecte. Es tracta de l’anàlisi diacrònica de narratives visuals, dibuix d’una situació d’ensenyament i aprenentatge en contextos formals d’educació infantil o primària, acompanyada d’un text explicatiu, realitzades pels alumnes de la doble titulació.

Montserrat Fons

Coordinadora del Doble Grau en Ed. Infantil i Ed. Primària
Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona