Presentació de resultats de l’ARMIF coordinat per Marta Gràcia en una conferència internacional

Marta Gràcia, investigadora principal del projecte ARMIF Anàlisi de la competència lingüística (parlar i escoltar) de mestres i estudiants de dues universitats catalanes i propostes de millora per als graus de mestre d’educació infantil i primària a través de la metodologia conversacional i el treball col·laboratiu, va presentar el pòster La competencia comunicativa y lingüística oral y la construcción de la identidad en la formación inicial de maestros en el International Society for Cultural and Activity Research Conference (ISCAR), que va tenir lloc a Carmona (Sevilla) de l’11 al 13 de maig de 2017.

En aquesta presentació, es van exposar alguns dels resultats de l’estudi de casos que hem dut a terme, en què han participat quatre docents universitàries (dos del Grau d’Educació Infantil i dos del Grau d’Educació Primària) i els seus grups d’estudiants de l’assignatura anual Psicologia de l’Educació de primer curs. L’estudi segueix una metodologia d’investigació-acció participant el qual s’exploraren els canvis en les característiques de la interacció i dels textos orals en les sessions de classe quan s’introdueixen instruments, recursos i estratègies per part de docents universitaris, amb la finalitat d’incrementar la participació oral dels estudiants universitaris i contribuir a la millora de la seva competència comunicativa i lingüística.

L’anàlisi de les observacions realitzades posen de manifest que la incorporació progressiva a les classes, al llarg dels tres blocs de l’assignatura, dels elements vinculats a la conversació argumentativa en els dos grups d’intervenció promou una major participació oral dels estudiants universitaris, així com una major consciència sobre el seu aprenentatge.

Pòster de la presentació

Per més informació sobre el projecte:

Marta Gràcia
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona