Nova convocatòria MOBMIF

La darrera setmana de desembre es publicaran al DOGC les bases dels ajuts de mobilitat internacional per a professorat universitari en el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de mestres (MOB-MIF) per al 2018.

Aquest ajut està adreçat al professorat universitari vinculat en docència o gestió a les titulacions dels graus d’educació infantil i d’educació primària de les universitats que formen part del Programa.

Les estades podran tenir una durada de dues setmanes o, en cas excepcional, de quatre setmanes. L’ajut inclou despeses de manutenció (850€ per a estades de dues setmanes i 1.500€ per quatre setmanes) i de desplaçament (500€ per estades a Europa i 800€ per a la resta del món).

Tindreu més informació al web de l’AGAUR o bé al web del MIF.