La UVic-UCC engega un nou programa pels estudiants de mestres

La Universitat de Vic (UVic-UCC) ha iniciat aquest curs (2017-2018) un programa de mentoria per als estudiants de mestres. El nou programa, Mentoria i Identitat Docent (MID), permet als estudiants assistir a les escoles un cop a la setmana per observar la tasca docent.

Aquesta formació dual dona la possibilitat, als estudiants, d’estar en contacte amb la realitat de l’aula des del primer dia dels seus estudis i comprovar si realment s’ajusta a les seves expectativea. El projecte implica una major coordinació entre l’escola i la universitat, amb trobades periòdiques entre mestres i professorat universitari per fer el seguiment de l’estudiantat.

Aquesta experiència forma part del Programa de Millora i Innovació en la Formació de mestres (MIF), que va iniciar-se al 2013, on treballen coordinadament la Secretaria d’Universitats i Recerca (Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya), el Departament d’Ensenyament i les 10 universitats catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Ramón Llull, Universitat de Vic, Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Abat Oliba).