L’ARMIF coordinat per Joan-Anton Sánchez i Valero presenta el projecte Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals

El projecte va ser presentat al seminari “Desplegament de la Competència Digital Docent (CDD) a la formació inicial i permanent del professorat”, celebrat al Departament d’Ensenyament el passat mes de juliol i a la 50 Jornada DiM “Procurem millorar l’educació amb el suport de la Tecnologia i mitjançant la Innovació Metodològica”, el passat mes de desembre.

El grup d’investigador també va presentar els resultats de la seva investigació en altres esdeveniments durant el 2017. Entre ells:

V Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2017, que es va celebrar el passat mes de juny a Vigo on es va presentar la comunicació “Análisis de la presencia de las Competencias Digitales Docentes en los planes de estudio de los grados de maestro de las universidades catalanes“, en relació a la 1a fase del projecte,

XXV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa, celebrades a Burgos on es va presentar la comunicació “Visiones de maestros y estudiantes sobre la formación inicial en competencias digitales“, en relació a la 2a fase del projecte,

European Conference on Educational Research. ECER 2017, celebrat a Copenhagen (Dinamarca) el passat mes d’agost, on es va presentar el pòster “Building A Training Model For The Digital Competence Of Future Teachers In Catalonia“, en relació a la 1a i 2a fase del projecte.