Nova jornada: Educar per al diàleg. Experiències d’escoles

El projecte de recerca ARMIF “Millora del coneixement i ús de les estratègies del discurs que promouen el desenvolupament de les habilitats cognitives superiors” coordinat per Montserrat Fons organitza unes jornades el 3 i 4 de maig a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

L’activitat està adreçada a mestres d’escola, professorat de la universitat i estudiants dels graus de mestre.

Les jornades s’estructuren en:

  • Visita a les escoles que participen en els projectes
  • Sessions plenàries amb les escoles i experts per reflexionar sobre les llengües, la interacció i la conversa
  • Conferències

EDUCAR PER AL DIÀLEG. EXPERIÈNCIES D’ESCOLES.
Diàleg entre llengües i llengües per al diàleg