Més productes i resultats del projecte “Pathway”

El projecte “Pathway” comunica la recent publicació del llibre Los retos de la internacionalización de los grados universitarios en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, publicat per l’editorial Síntesis, i editat per Cristina Escobar Urmeneta i Laura Arnau Sabatés, ambdues professores de la Universitat Autònoma de Barcelona.  En aquest moment les coeditores han rebut invitació  de diverses universitats per presentar les conclusions recollides e el volum. L’editorial espera una bona acollida del volum en territoris de parla hispana, per exemple a Llatinoamèrica.

En afegit, des del projecte “Pathway” es comunica que ja es disposen de resultats preliminars per a un estudi que pretén avaluar el progrés en l’aprenentatge del català i l’anglès entre estudiants que cursen el Grau d’Educació Primària a la UAB, en les modalitats llengua vehicular predominant: català, i llengua vehicular predominant: anglès. Els resultats d’aquest estudi es s’han donat a conèixer al 36º Congreso Internacional de AESLA: «Lingüística aplicada y transferencia del conocimiento: empleabilidad, internacionalización y retos sociales», celebrat a Cadis el passat mes d’abril.