Comunicació Internacional en el marc del projecte ARMIF coord. per Dolors Masats

Sin títuloLes professores Maria Mont i Dolors Masats, membres del Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües, van presentar una comunicació a la 6ena Conferència Internacional New Trends in English Language Teaching and Testing, celebrada a Estambul el passat dia 8 de setembre de 2018. La seva presentació, 21st Century Teachers and the Importance of Experiencing Innovation during School Internships, va fer públics part dels resultats del projecte ARMIF “Preparem als futurs mestres d’anglès per adquirir competències digitals docents i saber-les aplicar en les seves pràctiques: una tasca col·laborativa entre els docents de la universitat, els tutors de les escoles i els propis mestres en formació”. Les ponents van convidar als presents a explorar el procés de creació de projectes a les aules de llengua i a reflexionar sobre el treball col·laboratiu entre els tutors de pràctiques i els practicants per garantir l’èxit en el procés d’aprendre a través de l’acció.