Grup de treball sobre el pràcticum

L’objectiu dels grups de treball que deriven del programa MIF se centra en l’estudi i l’elaboració de propostes de millora en diferents àrees de la formació de mestres. Per al pràcticum es van fixar els següents objectius inicials:

Bloc 1: Referent a la tutorització des de la universitat:

 • Definir el perfil del tutor de la facultat i del centre de pràctiques.
 • Establir les necessitats formatives que són necessàries per a l’exercici de la tutoria.

Bloc 2: Referent a la relació amb els centres formadors:

 • Compartir instruments i estratègies d’anàlisi de la pràctica educativa, la desenvolupada als centres i la pròpia dels estudiants.
 • Avançar en la implicació de la facultat en l’activitat de l’escola, en funció de les necessitats escolars.
 • Establir en quina mesura les pràctiques incideixen en la millora dels resultats educatius dels estudiants

Aquest grup de treball estava format per les persones següents:

 • Maria-Pau Cornadó Teixidó (Universitat de Lleida), com a coordinadora
 • Montserrat Alguacil de Nicolás (Universitat Ramon Llull)
 • Immaculada Dorio Alcaraz, Universitat de Barcelona)
 • Margarida Falgàs Isern (Universitat de Girona)
 • Teresa Fuertes Camacho (Universitat Internacional de Catalunya)
 • Josep Holgado García (Universitat Rovira i Virgili)
 • Rosa Mayordomo Saiz (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Tomás Peire Fernández (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Teresa Puntí Jubany (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
 • Teresa Signes Signes (Universitat Abat Oliba)
 • José Lobo Virseda (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)

El Programa MIF va organitzar un seminari de treball a la Universitat de Lleida, el 3 de febrer de 2016, i va cloure la seva activitat amb un document de propostes. Podeu accedir-hi amb les icones de la dreta.