Preparem als futurs mestres d’anglès per adquirir competències digitals docents i saber-les aplicar en les seves pràctiques: una tasca col·laborativa entre els docents de la universitat, els tutors de les escoles i els propis mestres en formació

Resum: El projecte se centra en dos grans objectius. D’una banda pretén implementar una proposta d’innovació en la formació dels futurs mestres especialistes d’anglès a partir del treball col·laboratiu entre els docents de la universitat, els mestres de les escoles i els propis mestres en formació. I, d’altra banda fa recerca sobre la viabilitat i els reptes que plateja la pròpia proposta d’innovació.

Investigador principal: Dolors Masats Viladoms

Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona