Comissió Tècnica

La Comissió Tècnica té la funció d’aportar informació, documentació, treballs i estudis tècnics i elevar propostes per a la consideració del Consell de Coordinació.

Està formada per:

 • Tres persones expertes de les universitats membres del Consell
  • Josep M. Serra
  • Carme Armengol
  • Francesc Codina
 • Dues persones expertes del sistema educatiu
  • Jaume Aguilar
  • Xavier Melgarejo (2013-2017)
 • Una persona del Departament d’Ensenyament
  • Montserrat Payés
 • Dues persones de la Coordinació del MIF
  • Miquel Martínez, coordinador
  • Enric Prats, secretari