Consell de Coordinació

El Consell de Coordinació del Programa està format per membres destacats de la comunitat universitària i de les autoritats acadèmiques i educatives del Govern de la Generalitat.

En formen part, dos membres de cada universitat (el degà o la degana, més una persona acordada amb la coordinació del MIF), dos membres nomenats pel Departament d’Ensenyament, dos membres nomenats per la Secretaria d’Universitats i Recerca, el coordinador del MIF i el secretari del MIF.

Les funcions del Consell de Coordinació del Programa són:

  • Formular propostes sobre la millora i la innovació en la formació de mestres i proposar-ne actuacions.
  • Establir criteris per identificar experiències innovadores que contribueixin a la millora de la formació de mestres.
  • Informar sobre les propostes de la coordinació del Programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres.
  • Avaluar les actuacions que es desenvolupen en el marc del Programa.

Membres

Actes