Coordinació del Programa

La tasca principal de la Coordinació del Programa és la d’establir els procediments necessaris per al bon funcionament del programa, així com dirigir els processos que permetin assolir els objectius del Programa.

Miquel Martínez Martín

Miquel Martínez Martín

Coordinador

Catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca d’Educació en Valors i Desenvolupament Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona.

Enric Prats Gil

Enric Prats Gil

Secretari

Professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona.

Teresa Guixé Viedma

Teresa Guixé Viedma

Suport tècnic

Graduada en Pedagogia (Universitat de Barcelona, 2016) i acutalment està cursant el postgrau en Societats Africanes del Centre d’Estudis Africans i de la Universitat Pompeu Fabra.

Ana Marín Blanco

Ana Marín Blanco

Suport tècnic

Llicenciada en Pedagogia (Universitat de Barcelona, 2012) i en Economia (Universitat Pompeu Fabra, 2005).