Els nostres objectius

  • Contribuir  en la millora de la formació inicial dels mestres.
  • Aconseguir un millor equilibri quantitatiu i qualitatiu entre l’oferta i la demanda de professionals de l’educació infantil i primària.
  • Acompanyar el procés de posada en marxa de l’oferta pilot de la doble titulació d’educació infantil i primària, a les universitats que volen oferir-la.
  • Fer el seguiment i l’avaluació de la doble titulació, com també altres iniciatives orientades a millorar la formació dels mestres.
  • Facilitar la mobilitat internacional d’estudiants i de professorat, amb la finalitat de promoure experiències innovadores que contribueixin a la millora de la qualitat en la formació dels mestres.
  • Construir un espai de consulta i documentació, amb perspectiva internacional, sobre experiències i models de formació de mestres.
  • Facilitar l’anàlisi i el debat sobre la formació de mestres, a partir de la valoració del model actual i de les tendències internacionals.