Relacions de poder, violències i altres formes de relació abusiva. La transversalitat del gènere